New report shows ways to get young people off drugs

New report shows ways to get young people off drugs

The Centre for Substance Abuse Research has just published a study on effective methods for getting young people off drugs. The study shows that motivational interviewing and cognitive therapy, combined with attendance vouchers, reminders and follow-up treatment, have...
New report shows ways to get young people off drugs

Ny rapport viser veje til at få unge ud af stofmisbrug

Ny rapport viser veje til at få unge ud af stofmisbrug Center for Rusmiddelforskning har netop udgivet en undersøgelse af virksomme metoder til at få unge ud af et stofmisbrug med. Undersøgelsen viser, at motiverende samtaler og kognitiv terapi. Kombineret med...
Inauguration of the teambuilding course

Inauguration of the teambuilding course

Teambuilding course Our new team building course was recently put into use and several residents were touched by what the exercises set in motion for each of them. At first, many were frustrated by the exercises they had to complete, but as they learned to develop...
Inauguration of the teambuilding course

Indvielse af teambuildingbane

Indvielse af teambuildingbane Teambuilding – nu en effektiv og vigtig del af misbrugsbehandling. Vores nye teambuildingbane blev for nylig taget i brug, og flere beboere var rørte over, hvad øvelserne satte i gang hos dem hver især. I starten var mange...
Prostitution exit for women in addiction treatment

Prostitution exit for women in addiction treatment

Prostitution exit for women in addiction treatment We offer professional treatment Get help today Call 48 40 60 Addiction treatment for prostitution challenges Alfa-Fredensborg has received a grant of DKK 1,200,000 from the Danish National Board of Social Affairs for...
Prostitution exit for women in addiction treatment

Prostitutionsexit for kvinder i misbrugsbehandling

Prostitutionsexit for kvinder i misbrugsbehandling Vi tilbyder professionel behandling Alfa-Fredensborg har modtaget et tilskud på 1.200.000 kr. af Socialstyrelsen til et nyt projekt, som skal hjælpe borgere i misbrugsbehandling med at komme prostitutionsudfordringer...
The municipalities’ addiction efforts

The municipalities’ addiction efforts

The Minister of Social Affairs enters the debate on the municipalities’ addiction efforts Recently, Politiken has put a sharp focus on shortcomings within the addiction efforts in the municipalities, as a number of professionals and organizations criticize the...
The municipalities’ addiction efforts

Kommunernes misbrugsindsats

Kommunernes misbrugsindsats Socialministeren træder ind i debatten om kommunernes misbrugsindsats I den seneste tid har Politiken sat skarpt fokus på mangler inden for misbrugsindsatsen i kommunerne. Idet en række fagfolk og organisationer bl.a. kritiserer...

How to get treatment at Alfa

Alcohol treatment and addiction treatment Get help today Call 48 40 60 How to get addiction and alcohol treatment in the municipality of Copenhagen and all other municipalities in Denmark All citizens in need of alcohol or drug treatment have the opportunity to be...
The new fine facilities

The new fine facilities

Quality treatment also means a good physical environment. The buildings we stay in are from 1926 and we maintain continuously with painting, and other maintenance. We have a full-time staff who constantly ensure that rooms and common areas always appear of the highest...
The new fine facilities

De nye fine faciliteter

De nye fine faciliteter Kvalitet i døgnbehandling hos Alfa Fredensborg Kvalitet i døgnbehandling indebærer også gode fysiske rammer. Bygningerne vi opholder os i er fra 1926 og vi vedligeholder kontinuerligt med maling, og anden vedligeholdelse. Vi har en gruppe...
User involvement at Alfa-Fredensborg

User involvement at Alfa-Fredensborg

The building block model at Alfa In the past, we had a fixed treatment programme at Alfa-Fredensborg, and for many years we arranged it to suit the individual residents. We want to change this approach with a fixed programme of only compulsory activities. At the same...
What is EMDR and what can it do?

What is EMDR and what can it do?

EMDR is a method that is particularly suitable for working with traumatic experiences. it helps contemporary resources and experiences to be transferred and applied to the trauma it matches intensity and pace to the individual it is based on the individual’s...
What is EMDR and what can it do?

Hvad er EMDR og hvad kan det?

Hvad er EMDR og hvad kan det? En effektiv hjælp til fx PTSD EMDR er en metode der specielt er velegnet til at arbejde med traumatiske oplevelser. den hjælper til at nutidige resurser og erfaringer kan overføres og bruges på traumet den afstemmer intensitet og tempo...
War veterans get help at Alfa-Fredensborg

War veterans get help at Alfa-Fredensborg

War veterans can get help for their addiction at Alfa-Fredensborg. A not insignificant number of traumatised veterans have developed addictions to various drugs in order to function in everyday life. Many of them use the drugs to relieve nightmares, aggression and...
The Mint

The Mint

Once you have completed your course at Alfa-Fredensborg, you will receive a coin during the graduation ceremony. Once you have this coin you are welcome for the rest of your life to come and stay for a few days if you like. It can be a great help if you are going...
The Mint

Mønten

Mønten Når du har gennemført dit forløb på Alfa-Fredensborg vil du få en mønt under udringnings ceremonien. Når du har denne mønt er du resten af dit liv velkommen til at komme og overnatte og blive et par dage hvis du har lyst. Det kan være en stor hjælp hvis du går...
The therapeutic community

The therapeutic community

The therapeutic community (TF) for the treatment of substance abuse and addiction has been in existence for approximately 40 years. In general, TFs are drug residential facilities that use a hierarchical model with treatment stages that reflect an increased level of...
The therapeutic community

Det terapeutiske fællesskab

Det terapeutiske fællesskab Det terapeutiske fællesskab (TF) til behandling af stofmisbrug og afhængighed har eksisteret i cirka 40 år. Generelt set er TF´ere stoffrie bosteder, der anvender en hierarkisk model med behandlingsstadier, der afspejler et forøget niveau...