Brugerindflydelse på Alfa Fredensborg

Brugerindflydelse på Alfa-Fredensborg

Byggeklodsmodellen på Alfa

Tidligere har vi haft et fast behandlingsprogram på Alfa-Fredensborg. Og i mange år har vi indrettet det så det passede til de enkelte beboere.

Denne tilgang med et fast program med udelukkende obligatoriske aktiviteter vil vi ændre på.

Samtidigt har selve mindsettet hos behandlerne ændret sig i takt med de erfaringer vi gjorde os.

Unikke behov

Man kan sige at den tankegang hvor behandleren ved hvad den enkelte beboer har brug for bog ofte tager beslutningerne for beboeren er ved at høre fortiden til.

Man har altid kunne blive fritaget for enkelte aktiviteter hvis behandleren var enig i at det ikke var gavnligt for en beboer at deltage i f. eks. gruppemøde eller andet.

Hvis data i Feedback Informed Treatment viser at borgeren ikke profiterer af behandlingen er det vigtigt at tilpasse, så det passer bedre til borgeren.

Individuel behandling (i virkeligheden)

Nu tager vi skridtet til at øge brugerindflydelsen på de behandlingsaktiviteter de forskellige beboere gennemgår mens de er på Alfa-Fredensborg.

Ved kun at have nogle enkelte obligatoriske aktiviteter som morgenmad, pligter, frokost og aftensmad så åbner vi mulighed for den enkelte beboer selv at tilvælge:

  • Gruppemøde
  • Workshop
  • Fitness
  • Psykologsamtale
  • Enesamtale
  • Og forskellige fællesmøder.

Beboeren får også mulighed for selv at foreslå en behandlingsaktivitet, som vi ikke allerede har på Alfa-Fredensborg og dette forslag vil vi så forsøge at imødegå.

Et behandlingsforløb som en beboer selv tilrettelægger kunne være reaktionsrunde, gruppemøder, psykologsamtale og workshop.

Det kunne også være fitness, enesamtale og medhjælp i haven.

Eller det kunne være udelukkende enesamtaler med sin behandler og NA/AA møder i løbet af dagen.

Det er kun beboerens ønsker og erfaringer der sætter grænserne for behandlingsaktiviteterne under deres ophold på Alfa-Fredensborg.

Brugerindflydelse misbrugsbehandling

Hvorfor denne model?

Fordelene ved denne tilgang er at den anerkender menneskers evne til selv at mærke og vælge hvad der er det rette for dem.

Den er med til at øge ansvaret og motivationen hos hver eneste beboer.

Den sætter personalet i en hjælperolle og opfordrer til en coachende tilgang i stedet for en frelsende og bedrevidende.

Vore erfaring med denne tilgang er at især gengangere i behandlingssystemet har stor gavn af at kunne vælge selv.

De har ofte siddet i mange behandlinger hvor systemet og deres behandlere har tage en del af beslutningerne på deres vegne.

Det kan føre umyndiggørelse og ansvarsfralæggelse hos klienten, og dette vil vi gerne gør op med ved at give dem ansvaret tilbage.

Behandleren vil selvfølgelig hjælp med at lave planerne, med det er i den sidste ende beboeren selv der vælger.

Det bliver med denne tilgang muligt for beboere at øge behandlingsintensiteten endnu mere end den er på nuværende tidspunkt, hvis de selv mener at det er godt for dem.

Hvis de opdager at det måske er for lidt eller for meget kan de justere på de valgte aktiviteter hver 14. dag.

Vi fører statistik

Vi fører en komplet fremmøde statistik på alle de aktiviteter beboeren selv vælger.

Så det er altid muligt at se hvor mange af deres egne planer de er istand til at følge.

På Alfa-Fredensborg er det sådan at hvis man ikke følger de planlagte aktiviteter så kan man ikke forlade grunden den dag.

Hvis man derimod passer alle de aktiviteter man har valgt, så kan men frit gå til byen i sin fritid.

Overskuelighed

Ved at benytte behandlingssystemet Validi kan alle medarbejder altid se alle beboeres forskellige forpligtigelser og let tjekke af om de bliver fulgt.

Dette har før været en af de største kilder til misforståelser at f. eks. weekend eller aftenvagter ikke vidste hvad den enkelte beboer skulle deltage i. (Med mindre at alle skulle deltage i det samme).

Kontakt os her

Har du brug for hjælp til dig selv, eller en som står der nær?

Du er altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.

Telefonen er åben døgnet rundt, og kan altid sende os en besked her.