Kommunernes misbrugsindsats

Kommunernes misbrugsindsats

Socialministeren træder ind i debatten om kommunernes misbrugsindsats

I den seneste tid har Politiken sat skarpt fokus på mangler inden for misbrugsindsatsen i kommunerne.

Idet en række fagfolk og organisationer bl.a. kritiserer håndteringen af hjælpen til udsatte borgere med stofmisbrugsudfordringer.

Debatten omhandler bl.a. nedskæringer i døgnbehandlingspladser og at flere døgninstitutioner må dreje nøglen om, hvis udviklingen fortsætter i denne retning.

Derudover har der været fokus på mangler i efterbehandlingen til mennesker, der er blevet behandlet for stofmisbrug.

Og at kvaliteten i tilbuddene varierer meget i de forskellige kommuner.

Socialminister Mai Mercado

I Politiken d. 29/6-17 gik socialminister Mai Mercado ind i debatten. Og hos døgninstitutionen Alfa-Fredensborg glæder vi os over, at ministeren tager bekymringerne alvorligt og reagerer aktivt på kritikken.

Ministeren udtaler bl.a. ”… det undrer mig selvfølgelig, at døgnbehandlingen er blevet beskåret så voldsomt, når man har forskning, der peger på, at det er klart det mest effektive middel til at gøre misbrugere stoffri.”

Mercado vil starte en drøftelse med kommunerne om disse udfordringer. Og lægger stor vægt på, at der skal gøres det, der virker, inden for misbrugsbehandlingen.

Alfa-Fredensborgs direktør Jørgen Maltesen håber, at ministeren vil omsætte sine ord til handling og mener, at kritikken er reel:

”Vi oplever desværre alt for ofte, at borgere med massivt stofmisbrug kommer så sent i døgnbehandling. At de er så belastede og udmattede efter årevis i ambulante tilbud, der ikke har haft den fornødne effekt”.

Han udtaler endvidere: ”Vi har god erfaring med at hjælpe disse belastede borgere, som de øvrige behandlingstilbud ikke har kunnet få på rette kurs. Og at hjælpe dem til at blive produktive samfundsmedlemmer.”

Kommunernes nedprioritering

Alfa-Fredensborg har selv i 2014-2015 oplevet, hvordan kommunernes nedprioritering af døgnbehandling var en voldsom økonomisk belastning.

I dag har mange kommuner dog fået øjnene op for, at vores døgntilbud er virksomt i forhold til særligt de udsatte borgere, og der er stor efterspørgsel på vores behandling.

”På nuværende tidspunkt er vi ved at iværksætte en undersøgelse af effekten af netop døgnbehandlingen på Alfa-Fredensborg, da dette tit bliver omtalt som manglende i misbrugsdebatten”, udtaler Jørgen Maltesen.

Sidste nyt

Sidste nyt på stammen hos Alfa-Fredensborg er det tætte samarbejde med AlfaRehab. Denne indsats gør, at vi kan møde borgeren på præcist det niveau af afhængighed, de er på.

På denne måde sikrer vi at borgerne i Københavnsområdet ikke mangler det nødvendige efterværn, når de kommer retur efter endt døgnbehandling.

Alfa-Fredensborg afgifter og stabiliserer borgere fra hele landet og samarbejder med mange forskellige efterbehandlingstilbud.

Læs evt. vores tidligere blogindlæg om SFIs seneste misbrugsforskning, der viser, at døgnbehandling er en god investering:  Døgnbehandling er mere effektiv end ambulant behandling