Hvad er EMDR

Hvad er EMDR og hvad kan det?

En effektiv hjælp til fx PTSD

EMDR er en metode der specielt er velegnet til at arbejde med traumatiske oplevelser.

  • den hjælper til at nutidige resurser og erfaringer kan overføres og bruges på traumet
  • den afstemmer intensitet og tempo til den enkelte
  • den bygger på den enkeltes indre processer og associationer

og er således en effektiv og skånsom metode, som bygger på naturlige indre processer.

Når et menneskets trauma bliver aktiveret opleves det så ubehageligt og intenst at man bare vil væk fra smerten, og man får ikke bearbejdet indholdet i oplevelsen.

Den kører bare som en indre film.

EMDR støtter den enkelte til at bruge egen healende evner og overføre nutidig fornuft og erfaring til at bearbejde og åbne den knude, den traumatiske oplevelse udgør i det indre.

Metoden udmærker sig samtidig ved at være meget lidt sproglig.

Psykolog Jan Rimer tilbyder, som en del af behandlingen EMDR til de beboere der har brug for det.

Problemet med at håndtere traumer.

I vort daglige liv anvender vi hjernen bl.a. til at tænke os om i almindelighed og for at håndtere den stress, vi oplever, således at vi kan regulere vore følelser og vor selvopfattelse.

Når vi oplever et traume, sættes vores egen formåen til at håndtere dette ofte ud af spil.

Og traumeoplevelsen kan lagres i vores bevidsthed på en måde, som gør det meget sværere at anvende vores almindelige ellers velfungerende forarbejdningsevne.

Selv om vi ved, at en traumatisk hændelse fandt sted for længe siden. Så bliver det umuligt for os at tænke på den uden at de følelser og andre fornemmelser (sansninger), atter aktiveres, sådan som vi oplevede det dengang, da hændelsen fandt sted.

Det er også almindeligt, at vi udvikler et negativt tankesæt om os selv, når vi forholder os til traumet, som f.eks.: ”det er min fejl” eller ”jeg er værdiløs”.

Disse negative tanker om os selv kan også i andre situationer påvirke vores måde at tænke og føle på