kvaliteten alfa fredensborg

Kvaliteten af Alfa Fredensborg

Socialtilsynet sikrer kvaliteten på Alfa

Kvaliteten af behandlingen på Alfa Fredensborg ligger os meget på sinde. Vores målsætning er at score højst muligt på alle målbare parametre når det gælder misbrugsbehandling.

Samtidigt med det vil den familiære og nærværende stemning medvirke til beboernes bedring og den gode stemning i behandlingsfællesskabet.

Her kan du se vores sidste score fra Socialtilsynets kontrolbesøg i 2018 (den højeste score er 5)

Her er uddrag af hvad tilsynet udtalte:

“Socialtilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer er velegnede til formålet – blandt andet ved at der er mulighed for både fællesskab og for at borgerne kan være alene. Borgerne giver overfor socialtilsynet udtryk for meget høj grad af tilfredshed med deres indkvarteringsforhold og fremhæver tilbuddets fællesarealer og idrætsfaciliteter som steder, de meget gerne opholder sig. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddets beliggenhed, blandt andet med gåafstand til offentlig transport, er velegnet”.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Den Selvejende Institution Alfa Fredensborg har den fornødne kvalitet i deres ydelser i forhold til målgruppens behov. Tilbuddet er godkendt efter SEL §§ 66 stk. 1 nr. 5, 101, 101 stk. 3 samt SUL § 141 i forhold til målgrupperne. Rammen er døgnophold efter SEL § 107. Aldersgruppen er fra 15 – 65 år. Medarbejdere og ledelse har mangeårig erfaring med målgruppen af borgere, der ønsker at opnå stof – eller alkoholfrihed gennem visiteret døgn – eller dagbehandling.

Tilbuddets medarbejdere har samlet set kompetencer af både socialfaglig og sundhedsfaglig karakter og understøtter dermed en helheds orienteret misbrugsbehandling. Tilbuddets metodiske tilgange bygger på borgerinddragelse og kombinationer af undervisning og psykoterapeutiske tilgange både i behandlingsgrupper og ved individuel behandling og i kombinationer med fysisk træning, mindfulness og NADA.

Der er en høj grad af fokus på borgernes sundhed. I de faste dagsprogrammer indgår kosten som væsentlig del. Daglige gåture, ugentlig svømning og andre fysiske aktiviteter, der understøtter en fysisk og mental recovery.

Tilbuddet opstiller mål for opholdet sammen med borgerne og følger op på disse i samarbejde med borgernes hjemkommuner – derunder resultatdokumentationer.

tilsynsrapport alfa fredensborg 2019

Kontakt os her

Har du brug for hjælp til dig selv, eller en som står der nær?

Du er altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.

Telefonen er åben døgnet rundt, og kan altid sende os en besked her.