Misbrugsbehandling hos Alfa Fredensborg

Nyt fra misbrugsbehandlingen maj 21

Alfa nyhedsbrev maj 2021

”Kan du huske hvad, du sagde til din sagsbehandler, da du gerne ville i døgnbehandling?”

Spørgsmålet kunne være taget ud af en samtale med en borger på Alfa-Fredensborg. Tidligere var misbrugsbehandling noget med begrænsninger og konsekvenser hvis klienten ikke gjorde, som der var aftalt.

I dag er misbrugsbehandling (heldigvis) noget helt andet. Hos Alfa har vi indført HB-modellen. En model, der har fornyet misbrugsbehandling, og det har betydet bedre behandling og gladere mennesker.

Tilbage til eksemplet: Hvis en borger en dag ikke har energi eller oplevelse af succes i en gruppe, vil vi aldrig diktere et fremmøde, men i stedet stille ikke-dømmende spørgsmål som aktiverer en positiv refleksion og reaktion.

I ovenstående eksempel ville spørgsmålet derfor blive:

”Kan du huske hvad, du sagde til din sagsbehandler, da du gerne ville i døgnbehandling? På hvilken måde støtter det at du bliver på dit værelse det ønske? Er der noget andet du kan gøre, som vil få dig nærmere dit ønske?”

Hvis borgeren har en virkelig dårlig dag, vil vi altid starte med at spørge ind til hvad vedkommende kan gøre for at få det bedre nu og her. Og det interessante er, at de altid har et fornuftigt svar.

Modellen, Heart and Brain tager udgangspunkt i at de bedste resultater opnås, når der ydes en helhedsorienteret indsats med borgerens ønsker i centrum. Vi har kombineret det bedste fra forskning, faglig viden og praksis erfaringer fra forskellige behandlingsområder – både sundheds- og socialfaglige samt terapeutiske.

Vi kan allerede nu se resultatet af indsatsen som grundlæggende er et meget mindre konfliktfyldt og et mere trygt miljø for både borgere og medarbejdere.

Fokus på egne evner

HB-modellen har fokus på borgerens egne evner og eget ansvar. Kort sagt, er det en model, som tror på at borgeren godt selv ved hvad, der er det rigtige for dem og hvad, der står i vejen for deres trivsel og sundhed. De skal blot hjælpes på vej. Det gør modellen bla. ved iværksætte sociale daglige aktiviteter og derved opnås almindelig livsmestrings færdigheder. Derudover er det samtaler, gruppesessioner, workshops, yoga/mindfulness, EMDR, og psykologisk/terapeutiske forløb.

Friheden i modellen betyder, at forløbene kan tilrettelægges efter den enkeltes behov, så de klienter, der har brug for flere psykolog timer får det, mens andre har andre behov.
Ingen mennesker vokser, når de proppes ned i en kasse og får besked på hvad, de skal gøre. Men når du møder et menneske med tiltro og giver dem en mulighed de selv kan skabe, vil du se vækst. Det er næsten garanteret.

Døgnvagt – udenfor kontortid

Ofte har vores borgere brug for os udenfor almindelig åbningstid. At erkende et misbrug og række ud efter hjælp, er ikke noget, der kan planlægges. Derfor er det vigtigt at vi er til rådighed, når rækkes ud. Vi er der både om aftenen, natten, i weekender og i ferie. Faktisk også juleaften.

Corona har haft lukket hele landet, men ikke Alfa. Vi iværksatte tidligt vores egne testrutiner og har naturliges overholdt alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Koloni og de selvkærlige valg

Nu nyder vi at landet åbner mere op. Så som i pinsen, hvor vi tog på koloni med alle Alfas venner, deres partnere og børn og hyggede os med brætspil, udflugtsture og behandlings-møder.
Når man slipper en afhængighed, skal livet bygges på ny. Her er sunde relationer og aktiviteter en nødvendighed.

For at op nå noget nyt, skal man gøre noget nyt. Og at slippe en afhængighed er desværre ikke nok i sig selv for et nyt selvkærligt liv. Det kræver oceaner af mange sunde beslutninger og gode valg – og disse er meget lettere at træffe og føre ud i livet, når man er sammen om det og mærker hvor positivt livet kan være.

Alfa Fredensborg har 20 års erfaring

Anerkendelse fra ældre og sundhedsministeriet

Vi er så heldige at starte dette kolde forår med en stor anerkendelse fra Sundhedsministeriet i form af puljemidler til vores sideløbende ludomani projekt.

Pengene betyder, at vi kan fortsætte vores behandling de næste to år og hjælpe endnu flere med at blive fri af deres ludomani. Ludomani er en afhængighed, som alle andre, men det kræver noget særligt at slippe den.

Derfor dedikerer vi næste nyhedsbrev til ludomani, så du kan blive meget klogere på hvad det er, hvad det gør og hvordan vi behandler det.

Tak fordi du læste med

Husk, at vi hos Alfa også altid tilbyder gratis hjælp til pårørende.

Hos AlfaRehab tilbyder vi ambulant og dagbehandling og på Alfa-Fredensborg tilbyder vi døgnbehandling.

En konstellation der gør, at vi kan tilbyde borgere i dagbehandling et kortere ophold på Alfa-Fredensborg, så det føles mere overskueligt at tage hul på det nye liv, som de har truffet beslutning om.

Ingen ønsker at være misbrugere. Vi hjælper.

Kontakt os her

Vil du høre mere om vores misbrugsbehandling?

Du er altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.

Telefonen er åben døgnet rundt, og kan altid sende os en besked her.